Yayınlarımız


Yargıtay Kararı İncelemesi, 14.07.2011

Dava: Taraflar arasında görülen davada Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 16/12/2007 tarih ve 2006/462-2007/754 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S...

Devamını Oku

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinde Sorumluluk

Anonim şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 329. Maddesinde; “Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.” şeklinde tanımlanmıştır. Anılan Kanunun “Anonim Şirket” ve “Yönetim Kurulu” nu düzenleyen 359. Mad...

Devamını Oku

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinde Sorumluluk : Bölüm II

  Bilindiği üzere, her anonim şirketin esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş̧, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur ( TTK m. 359).  Her yönetim kurulu üyesinin birbirine karşı sorumlulukları olduğu gibi yine her yönetim kurulu üyesinin şirkete ve ü...

Devamını Oku

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinde Sorumluluk : Bölüm III

  Genel Kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hallerde karar alır. Genel Kurul’un bir kısım görev ve yetkilerini devredememesi kanun tarafından emredici bir şekilde öngörülmüştür. Bunlar; esas sözleşmenin değiştirilmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ...

Devamını Oku