Yayınlarımız

Yargıtay Kararı İncelemesi, 14.07.2011

  • Cuma, 08 Ağustos 2014 08:10 tarihinde oluşturuldu
  • Super User tarafından yazıldı.

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi
Esas: 2009/13531 Karar: 2011/8900 Karar Tarihi: 14.07.2011

ÖZET: Dava, davalılar tarafından yurt dışından taşınan, depolanan, muhafaza edilen makine ve aksamlarda oluşan hasarın tazmini istemine ilişkindir. Yurtdışından taşınan malzemeler E. Gümrük Müdürlüğü'ndeki işlemler tamamlandıktan ve davalının deposunda yaklaşık bir yıl muhafaza edildikten sonra yine davalı şirket tarafından davacının G. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasına taşınmıştır. Bu husus taraflar arasında çekişmesizdir. Bu itibarla taşımanın CMR Konvansiyonu çerçevesinde değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken taşıma bölünerek hasarın yurtdışı taşımasında oluşmayıp yurtiçi taşıması sırasında oluştuğu ve buna dair hasarın da dava dışı sigorta şirketi tarafından ödendiği gerekçesiyle Türk Ticaret Kanunu’nun taşımaya ilişkin hükümleri uyarınca yapılan değerlendirme sonucuna göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir. (6762 S. K. m. 781)

Devamını oku: Yargıtay Kararı İncelemesi, 14.07.2011

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinde Sorumluluk

  • Cuma, 08 Ağustos 2014 08:11 tarihinde oluşturuldu
  • Super User tarafından yazıldı.

I.BÖLÜM- VERGİ HUKUKUNDAN VE KAMU ALACAKLARINDAN DOĞAN SORUMLULUKLAR 

Yazımızın I. Bölümünde incelememize esas teşkil eden “Anonim Şirket” yönetim kurulu üyelerinin vergi hukukundan ve kamu alacaklarından kaynaklanan sorumluluklarını; yazımızın II. Bölümünde ise Anonim Şirket yönetim kurulu üyelerinin kamu alacaklarının dışında kalan (ortaklara ve üçüncü kişilere karşı) genel sorumlulukları ile farklılaştırılmış teselsül (birlikte sorumluluk), toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyesinin alınan kararlardan doğan sorumluluğu ve eski yönetim kurulu kararlarından kaynaklanan sorumluluklar gibi konuları inceleyeceğiz. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yöneticilerin sorumluluğuyla ilgili olarak Limited Şirketler için de doğrudan Anonim Şirket hükümlerine gönderme yaparak  (Madde 644) istisnai haller ve özel düzenlemeler dışında prensip olarak Limited Şirketler için de benzer bir anlayış sistematiği oluşturmuştur.

Devamını oku: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinde Sorumluluk

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinde Sorumluluk : Bölüm II

  • Salı, 12 Ağustos 2014 12:55 tarihinde oluşturuldu
  • Super User tarafından yazıldı.

KAMU ALACAKLARI DIŞINDA KALAN SORUMLULUKLAR

Yazımızın İkinci Bölümünde, “anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin kamu alacakları dışında kalan genel sorumlulukları ile farklılaştırılmış teselsül (birlikte sorumluluk), yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetim kurulu üyesinin alınan kararlardan doğan sorumluluğu ve eski yönetim kurulu kararlarından kaynaklanan sorumluluk” gibi hususları değerlendirmek istiyoruz.

Devamını oku: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinde Sorumluluk : Bölüm II

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinde Sorumluluk : Bölüm III

  • Salı, 12 Ağustos 2014 12:56 tarihinde oluşturuldu
  • Super User tarafından yazıldı.

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI 

Yazımızın üçüncü bölümünde, “Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantısı”nı değerlendirmek istiyoruz.

Anonim Şirketlerde pay sahipleri, kanuni istisnalar hariç olmak üzere, şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunumuzun 407 ve devamı hükümlerinde ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunumuza dayanılarak hazırlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”te anonim şirketlerde genel kurul toplantılarının usul ve esasları düzenlenmiştir. 

Devamını oku: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinde Sorumluluk : Bölüm III