Hizmetlerimiz

 • Müvekkil kurumların taraf olduğu ulusal ve uluslararası alanda her türlü hukuki sözleşmelerin bilhassa özel uzmanlık bilgisi gerektiren Mergers and Acquisitions (M&A), Corporate Finance sözleşmeleri ve uluslararası ticaret, lisans, bayilik,iş, komisyon, distribütörlük ve lojistik sözleşmeleri hazırlanması, kontrolü ve uygulanması bakımından hukuki destek vermektedir.
 • Yurtiçi ve yurtdışı ( resmi makamlar, borçlu vb. ile) her türlü yazışmanın takibi
 • Şirketlerin çalıştığı dış kurumlar tarafından takip edilen konuların izlenmesi, bunlar ile ilgili hukuksal düzenlemeler ve bu dış kaynakların koordinasyonu
 • Her türlü hukuksal faaliyet ile ilgili gerekli iç ve dış raporlama yapılması
 • Mevzuat ve içtihatların takip edilerek şirket içi uygulamaya hazırlanması
 • Hukuksal konularda (müvekkillere ve çalışanlarına) danışmanlık ve eğitim verilmesi
 • Her türlü platformda müvekkil kurumların temsil edilerek hukuksal görüş bildirilmesi
 • Yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarla ilgili hukuksal süreçlerin takibi
 • Aile hukukundan kaynaklanan her türlü konuda müvekkillere hukuki yardımda bulunmak,
 • Tereke ve ölüme bağlı tasarruflar ile ilgili konularda hukuki destek sağlamak,
 • İşveren, işçi ve bağlı kurumlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü
 • Yurt içi alacak takibi
 • Sağlık Hukuku alanındaki uyuşmazlıkların çözümü
 • Şirketlerin kuruluş süreçleri, yerli girişimcinin yurt dışı, yabancı girişimcinin yurt içindeki yatırımları hakkında destek verilmesi, şirketlerin kurumsallama ve organlarının oluşturulması süreçlerinin oluşturulması ve takip edilmesi, şirket birleşme ve devralmaları, şirketlerin iç işleyişlerinin oluşturulup düzenlenmesi yahut hukuki olarak organize edilmesi,
 • Patent, marka, endüstriyel tasarım, yazılım, faydalı model ve diğer sınai mülkiyetler ile ilgili işlem, başvuru ve hukuki sürecin takip edilmesi ve bu alanda çıkacak uyuşmazlıklarda müvekkilleri otorite, kurum ve mahkemelerde temsil etmek,